فرم ارزشیابی موسسه یگانه سفیران دانش

  عزیزان و همراهان ارجمند، لطفا فرم ارزشیابی را با دقت کامل کنید تا مشاورین ارشد موسسه یگانه سفیران دانش در اسرع وقت بتوانند نتیجه فرم را در اختیارتان قرار دهند. توجه بفرمایید که صحت اطلاعات و نتایج اعلام شده از آن به عهده شخص دانشجو می باشد و موسسه در قبال اطلاعات اشتباه هیچ مسئولیتی ندارد

  : وضعیت نظام وظیفه

  پایان خدمت دارمبدون پایان خدمتخانم هستم  

  : وضعیت تاهل

  مجردمتاهل  

  : پاسپورت

  دارمندارم